Master: Leren en Professioneel Handelen

Training door OinO-Advies

In de mastermodule Leren en professioneel handelen, wordt op basis van wetenschappelijke literatuur onderzocht wat moet worden verstaan onder effectief pedagogisch- en didactisch handelen van leraren. Nagegaan wordt, welke leerkrachtvaardigheden ertoe doen en welk kennisniveau van leraren van belang is als het gaat om de ontwikkeling van leerlingen. Lees hier verder>.

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?