AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Training door OinO-Advies

In de EU heeft elke lidstaat een eigen privacywet. Deze nationale wetten zijn gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale uitvoering van deze richtlijn de ‘Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)’.

De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien. Dit is de AVG geworden. In 2016 is deze wet al in werking getreden en na een periode van twee jaar is nu het moment aangebroken dat de wet ook in Nederland gaat worden toegepast. Dit betekent dat de Wbp komt te vervallen.

AVG Bewustingwordingsbijeenkomst
Op scholen wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van leerlingen. Denk maar eens aan het leerlingenadministratiesysteem. Daarom is het van belang om veel aandacht te besteden aan de bescherming van deze gegevens. Elke medeweker en leerling moet ervan uit kunnen gaan dat er door de organisatie zorgvuldig met zijn of haar persoonsgegevens wordt omgegaan.  

OinO-Advies heeft een interactieve bewustwordingsbijeenkomst ontwikkeld die leerkrachten meeneemt in deze materie. Leerkrachten ervaren waarom AVG zo belangrijk is en leren kritisch kijken naar de huidige situatie in hun school. Er worden afspraken gemaakt over verbeterpunten en er worden praktijkvoorbeeld gebruikt van situaties die op school voorkomen. Lees hier verder>.


Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?