Bouwen aan een positieve groep

Training door OinO-Advies

Geen basisrust? Moeilijke groep? Actie! ‘Bouwen aan een positieve groep’ geeft je vanaf de eerste schoolweek tools in handen om basisrust te creëren, taakgerichtheid te vergroten en de sfeer in je klas positief te beïnvloeden.
Na afloop van deze training heb je tools in handen om binnen je groep een positieve sfeer te creëren en een taakgerichtheid van meer dan 80% te bereiken. Lees hier verder>.

Wordt voor medewerkers van STIP Hilversum bovenschools bekostigd.

Geen periodes beschikbaar.